Technologia procesu dekontaminacji

Maksymalna skuteczność

Maksymalna skuteczność

Dekontaminacja pomieszczeń oparta na systemie wykorzystującym perokson (O3 + H2O2) lub nadtlenek wodoru (H2O2) to proces dezynfekcji właściwej i dezynfekcji wysokiego poziomu. Zastosowanie tego procesu chroni pacjentów i personel przed skażeniami biologicznymi, pozwala zmaksymalizować czas użytkowania pomieszczeń. Wykorzystywana technologia oddziałuje na mikroorganizmy, które są niszczone przez wolne rodniki. System wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze. Stosowany środek dezynfekcyjny jest równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu, co gwarantuje jego jednakowe stężenie w aktywnej postaci.

Maksymalna skuteczność

Ochrona sprzętu i aparatury

Stosowana przez nas unikalna technologia umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i aparaturą i nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury. Dekontaminacja przebiega w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu atmosferycznym. W tych warunkach i przy niewielkim wymaganym stężeniu nadtlenku wodoru, proces ten nie powoduje korozji i nie oddziałuje negatywnie na materiały znajdujące się w pomieszczeniu (np. sprzęt diagnostyczny i komputerowy, aparaturę medyczną, instalacje, metale i materiały budowlane, itp.).