Usługi

Szpitale

Szpitale

Koszty leczenia zakażeń szpitalnych oszacowano w Polsce na 800 mln zł rocznie (wg Prezesa Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych prof. M. Bulandy). Rosnące lawinowo roszczenia pacjentów powodują konieczność minimalizowania poziomu zakażeń szpitalnych. Według Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zmniejszenie ilości zakażeń o 1% może zmniejszyć koszty leczenia aż o 7-10%.

więcej

Gabinety lekarskie i stomatologiczne

Gabinety lekarskie i stomatologiczne

Gabinety lekarskie, zarówno te znajdujące się w przychodniach zdrowia jak i prywatne, są odwiedzane przez dziesiątki pacjentów dziennie. Rozpiętość jednostek chorobowych, z którymi się pojawiają jest olbrzymia. Aby chronić przez wzajemnym zarażaniem się pacjentów oraz aby chronić personel medyczny należy przeciwdziałać pojawianiu się wszelkiego rodzaju patogenów.

więcej

Laboratoria

Laboratoria

Firma nasza specjalizuje się w dostarczaniu klientom usług dekontaminacji pomieszczeń zamkniętych oraz aparatury przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej technologii wykorzystującej perokson (O33 + H2O2 ) lub nadtlenek wodoru (H2O2). Dostosowujemy się do potrzeb klienta i pomagamy im usuwać zanieczyszczenia występujące w powietrzu oraz na powierzchniach.

więcej

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny

Zarówno podczas produkcji farmaceutycznej jak i badań laboratoryjnych zachowane muszą być najwyższe normy czystości mikrobiologicznej. Wszelkie zanieczyszczenia mikroorganizmami mogą mieć negatywny wpływ na cały proces badawczy i produkcji. W konsekwencji prowadzi to do powstania ogromnych strat finansowych i czasu. Dlatego kluczowym elementem jest dbanie o higienę produkcji i eliminowanie ryzyka wytwarzania produktów niespełniających kryteriów jakościowych.

więcej

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

Produkcja żywności, napojów, przetwórstwo produktów rolniczych, warzyw i owoców, a w szczególności produkcja towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, na każdym etapie przetwarzania jest narażona na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Mają one wpływ na skrócenie okresu przydatności do spożycia a także w krytycznych przypadkach powodują konieczność wycofania produktów z rynku. Wiąże się to z dużymi kosztami i naraża producenta na znaczne straty finansowe oraz negatywnie wpływa na markę.

więcej

Miejsca użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej

Wszyscy wiemy jak ważne jest utrzymanie czystości i higieny w pomieszczeniach gdzie przebywa codziennie dużo osób. Dlatego Firma nasza specjalizuje się w dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, np. przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, urzędy itp...

więcej

Transport medyczny, publiczny i spożywczy

Transport medyczny, publiczny i spożywczy

Ze względu na otoczenie i warunki, w jakich pracują pojazdy ratownicze oraz transportujące ludzi, żywność, płody rolne i zwierzęta, ryzyko skażenia, zarówno pracowników jak i transportowanych nimi ludzi, produktów, zwierząt, jest bardzo wysokie.

więcej

Weterynaria

Weterynaria

Gabinety weterynaryjne, zarówno te działające w ramach dużych klinik jak i indywidualne, są odwiedzane przez dziesiątki pacjentów dziennie. Rozpiętość jednostek chorobowych, z którymi stykają się lekarze jest olbrzymia. Dodatkowo pojawiające się zwierzęta mogą na swojej sierści, łapkach i skórze przenosić patogeny, pasożyty i drobnoustroje ze środowiska zewnętrznego do kliniki.

więcej