Usługi

Dekontaminacja w gabinetach lekarskich/stomatologicznych

Dekontaminacja w gabinetach lekarskich/stomatologicznych Gabinety lekarskie, zarówno te znajdujące się w przychodniach zdrowia jak i prywatne, są odwiedzane przez dziesiątki pacjentów dziennie. Rozpiętość jednostek chorobowych, z którymi się pojawiają jest olbrzymia. Aby chronić przez wzajemnym zarażaniem się pacjentów oraz aby chronić personel medyczny należy przeciwdziałać pojawianiu się wszelkiego rodzaju patogenów.

Dzięki wykonywanej przez naszą firmę usłudze dekontaminacji pozbędą się Państwo skażenia mikroorganizmami ze wszelkich, nawet trudno dostępnych powierzchni oraz sprzętu medycznego i komputerowego.

Podobne ryzyko wystąpienia zakażenia może mieć miejsce w gabinetach stomatologicznych. Tu również dzięki wykonywanej przez naszą firmę usłudze dekontaminacji pozbędą się Państwo zanieczyszczenia mikrobiologicznego ze wszelkich powierzchni oraz sprzętu stomatologicznego.

Proces dekontaminacji jest krótki i dzięki biodegradowalności czynnika dezynfekującego bezpieczny zarówno dla pacjentów jak i sprzętu medycznego i komputerowego.
Zalety dekontaminacji z zastosowaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2):

 • krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowej reakcji


Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji:

 • gabinety lekarskie
 • stomatologiczne
 • zabiegowe
 • izolatki
 • poczekalnie