Usługi

Dekontaminacja w miejscach użyteczności publicznej

Dekontaminacja w miejscach użyteczności publicznej Wszyscy wiemy jak ważne jest utrzymanie czystości i higieny w pomieszczeniach gdzie przebywa codziennie dużo osób. Dlatego Firma nasza specjalizuje się w dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, np. przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, urzędy itp...

Wszędzie tam zapewniamy skuteczną, bezpieczna, metodę dekontaminacji pomieszczeń.
Zalety dekontaminacji z zastosowaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2):

 • krótkie cycle - wykonanie procesu po zakończonym dniu pracy
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności biobójczej
 • metoda przyjazna dla środowiska i personelu
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowego wykorzystania pomieszczeń po procesie


Zakres usługi dekontaminacji obejmuje:

 • pomieszczenia szkół
 • pomieszczenia przedszkoli
 • ośrodki zdrowia
 • urzędy
 • dekontaminacja wnętrza autobusów, tramwajów
 • możliwość dekontaminacji dworców, lotnisk, itp...