Usługi

Dekontaminacja w przemyśle farmaceutycznym

Dekontaminacja w przemyśle farmaceutycznym Zarówno podczas produkcji farmaceutycznej jak i badań laboratoryjnych zachowane muszą być najwyższe normy czystości mikrobiologicznej. Wszelkie zanieczyszczenia mikroorganizmami mogą mieć negatywny wpływ na cały proces badawczy i produkcji. W konsekwencji prowadzi to do powstania ogromnych strat finansowych i czasu. Dlatego kluczowym elementem jest dbanie o higienę produkcji i eliminowanie ryzyka wytwarzania produktów niespełniających kryteriów jakościowych.

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu klientom usług dekontaminacji pomieszczeń zamkniętych i linii produkcyjnych przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii wykorzystującej perokson (O3 + H2O2 ) lub nadtlenek wodoru (H2O2).

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb pomagając w zapobieganiu powstania skażenia mikrobiologicznego występującego w powietrzu oraz na powierzchniach i liniach produkcyjnych. Stosowana przez nas technologia może być bezpiecznie stosowana w pomieszczeniach z precyzyjną aparaturą, bez skracania jej cyklu życia. Nasza usługa może być włączona jako kolejny element Państwa procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
Zalety dekontaminacji z zastosowaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2):

 • krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowej reakcji


Usługa dekontaminacji obejmuje:

 • hale produkcyjne
 • powierznie magazynowe
 • chłodnie
 • linie przesyłowe
 • linie produkcyjne