Usługi

Dekontaminacja w przemyśle spożywczym

Dekontaminacja w przemyśle spożywczym Produkcja żywności, napojów, przetwórstwo produktów rolniczych, warzyw i owoców, a w szczególności produkcja towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, na każdym etapie przetwarzania jest narażona na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Mają one wpływ na skrócenie okresu przydatności do spożycia a także w krytycznych przypadkach powodują konieczność wycofania produktów z rynku. Wiąże się to z dużymi kosztami i naraża producenta na znaczne straty finansowe oraz negatywnie wpływa na markę.

Wykorzystując stosowaną przez nas technologię jesteśmy w stanie szybko oraz skutecznie przywrócić czystość mikrobiologiczną, pozwalającą na bezpieczną produkcję. Regularne korzystanie z usługi dekontaminacji zapewnia wysoki poziom czystości, bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości produkcji
Zalety dekontaminacji z zastosowaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2):

 • krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowej reakcji


Najczęściej wykonywane usługi dekontaminacji:

 • pomieszczenia linii produkcyjnych
 • pomieszczenia pakowalni
 • magazyny żywności i półproduktów
 • piekarnie, cukiernie
 • wytwórnie lodów