Usługi

Dekontaminacja w szpitalach

Dekontaminacja w szpitalach Koszty leczenia zakażeń szpitalnych oszacowano w Polsce na 800 mln zł rocznie (wg Prezesa Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych prof. M. Bulandy). Rosnące lawinowo roszczenia pacjentów powodują konieczność minimalizowania poziomu zakażeń szpitalnych. Według Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zmniejszenie ilości zakażeń o 1% może zmniejszyć koszty leczenia aż o 7-10%.

Nasza fima stosuje unikalną technologię dekontaminacji z wykorzystaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2). Proces ten nie powoduje korozji i nie ma wpływu na materiały znajdujące się w pomieszczeniu. Dodatkowo nie ma potrzeby przerywania pracy w pomieszczeniach sąsiednich. Po zakończonym procesie dekontaminacji pomieszczenie nie wymaga żadnego dodatkowego mycia czy przecierania i jest gotowe do użytku.

Skuteczność tej metody została potwierdzona licznymi badaniami i zapewnia redukcję ilości mikroorganizmów na poziomie 6 log, włączając w to C. difficile, VRE, MRSA, Acinetobacter i inne antybiotykooporne organizmy.

Współpracujemy z klientami na zasadzie wcześniej ustalonego harmonogramu działań oraz reagujemy niezwłocznie w sytuacjach kryzysowych.
Zalety dekontaminacji z zastosowaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2):

 • krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowej reakcji


Obszary najczęściej poddawane dekontaminacji:

 • sale operacyjne i zabiegowe
 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • oddziały intensywnej opieki i terapii medycznej
 • poradnie
 • oddziały leczenia oparzeń
 • izolatki
 • sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych)
 • magazyny odpadów medycznych
 • centralne sterylizatornie
 • banki krwi
 • poczekalnie
 • sprzęt medyczny
 • inne (klawiatury PC,aparaty tel., piloty TV, itp...)