Usługi

Dekontaminacja w transporcie medycznym, publicznym i spożywczym

Dekontaminacja w transporcie medycznym, publicznym i spożywczym Ze względu na otoczenie i warunki, w jakich pracują pojazdy ratownicze oraz transportujące ludzi, żywność, płody rolne i zwierzęta, ryzyko skażenia, zarówno pracowników jak i transportowanych nimi ludzi, produktów, zwierząt, jest bardzo wysokie.

W celu minimalizacji ryzyka wszelkie pojazdy wykonujące wyżej wymienione usługi, wymagają przeprowadzania usługi kompleksowej dekontaminacji zarówno wnętrza wraz z całą aparaturą i sprzętem jak i powłok zewnętrznych. Nasz firma dostarcza usługi dekontaminacji najskuteczniejszą technologią przy wykorzystaniu ozonu oraz nadtlenku wodoru w postaci suchej mgły.Technologia ta zapewnia redukcję większości mikroorganizmów nie wpływając przy tym w negatywny sposób na materiały oraz wyposażenie.

Wykorzystywany przez nas sprzęt jest mobilny, dlatego możemy wykonywać usługi dekontaminacji całych pojazdów w różnych miejscach. Dodatkową zaletą jest krótki czas cyklu dekontaminacji, co pozwala ograniczyć czas przestoju pojazdów.
Zalety dekontaminacji z zastosowaniem peroksonu (O3 + H2O2 ) lub nadtlenku wodoru (H2O2):

 • krótkie cycle - wykonanie procesu po zakończonym dniu pracy
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności biobójczej
 • metoda przyjazna dla środowiska i personelu
 • bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowej reakcji


Zakres usługi dekontaminacji obejmuje:

 • ambulanse ratownicze
 • wozy strażackie, stroje strażaków
 • wagony kolejowe / metro
 • autobusy
 • statki wycieczkowe
 • samochody z wypożyczalni
 • samochody transportowe